TIÊM PHÒNG THÚ CƯNG KOKO PET

  • Chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ tiêm phòng với các loại vaccin.
  • Các loại vaccin tại KOKO PET luôn được bảo quản nghiêm nghặt.
  • Đảm bảo độ đặc hiệu với mức mức kháng thể đủ bảo vệ trước các nguy cơ lây bệnh từ môi trường.

 

Xem chi tiết

TRIỆT SẢN THÚ CƯNG KOKO PET

  • Khâu chuẩn bị luôn được thực hiện cẩn thận.
  • Quy trình triệt sản được thực hiện hoàn toàn theo quy trình, quy định.
  •  Luôn xây dựng chế độ sinh hoạt hợp lí cho thú cưng nhà bạn giai đoạn “tiền triệt sản”
Xem chi tiết